ცოდვების კვალი / Gukoroku - Traces of Sin
წყევლა 2 / Ju-On: The Grudge 2