შეთანხმება / THE COVENANT
ცოტა ხნით აქ / Here Awhile
როგორც ცოცხალი / Life Like
მაღალი ოსტატობა / Sky High
სითი აილენდი / City Island
გარიგება ეშმაკთან / The Covenant
10000 წელი ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე / 10,000 BC