სუზუმეს კარის საკეტი / SUZUME NO TOJIMARI
სუზუმეს კარის საკეტი / Suzume no Tojimari
მაგენის ფონდი / Mugen Foundation
ჯოჯოხეთში რატომ არ თამაშობ? / Why Don't You Play in Hell?