სისუ / sisu
სისუ / Sisu
წყლის მცველი / Veden vartija
Swingers / Swingers
აურორა / Aurora
ელვისი და ონერვა / Elvis & Onerva
ჰეინოლში დაბადება / Born in Heinola
ბოდომი / Lake Bodom