ქალები ლუზერები არიან / Women Is Losers
ბროდვეის შავკანიანი იმპერატორი / The Black Emperor of Broadway
ძაღლის წელიწადი / Year of the Dog
ექოს გამოძახილი / Stir of Echoes