ზიპი და ზაპი და კაპიტანის კუნძული / Zip & Zap and the Captain's Island
ზიპი და ზაპი და მარმარილოს კლუბი / Zip & Zap and the Marble Gang
ორმაგი პლიუს თხუთმეტი / The Double Plus Fifteen
პეკინური სტრატეგია / La estrategia del pequinés
ზიპი, ზაპი და კაპიტანის კუნძული / Zip & Zap and the Captain's Island
კოვაკის ყუთი / The Kovak Box