ფსკერზე / Submergence
ლუთერი: დაცემული მზე / Luther: The Fallen Sun
ერთი გასროლა / One Shot
ფსკერზე / Submergence
ღამის ტარიფი / Night Fare
ანტიგანგი / The Squad
კანით ვაჭრობა / Skin Traffik