ბუნკერი / SILO
გეშინოდეს / Know Fear
სილოსი / Silo
შემიძლია,  შევძლებ,  შევძელი / I Can I Will I Did
შევიწროვება / Bully
მომატებული ტენიანობა / One Percent More Humid