ზიპი და ზაპი და კაპიტანის კუნძული / Zip & Zap and the Captain's Island
ზიპი და ზაპი და მარმარილოს კლუბი / Zip & Zap and the Marble Gang
ზიპი, ზაპი და კაპიტანის კუნძული / Zip & Zap and the Captain's Island