ერთი ნახვით შეყვარება / LOVE AT FIRST SIGHT
წყარო / The Well
იანგის შემდეგ / After Yang
Montana Story / Montana Story
არა-ორსული / Unpregnant
გამყოლი / The Chaperone
ორი ნაბიჯით შორს / Five Feet Apart
ოპერაცია ფინალი / Operation Finale
გოგონების მხარდაჭერა / Support the Girls
კოლუმბუსი / Columbus
თითქმის ჩვიდმეტი / The Edge of Seventeen
გახლეჩილი / Split
ბრინჯაო / The Bronze
ახალგაზრდა კიშლოვსკი / The Young Kieslowski
წყარო / The Last Survivors