ზიპი და ზაპი და კაპიტანის კუნძული / Zip & Zap and the Captain's Island
ზიპი და ზაპი და მარმარილოს კლუბი / Zip & Zap and the Marble Gang
მიიღე ის... თუ შეგიძლია / Get Her... If You Can
Father There Is Only One / Father There Is Only One
A Stroke of Luck / A Stroke of Luck
ორსულობა / We Are Pregnant
ზიპი, ზაპი და კაპიტანის კუნძული / Zip & Zap and the Captain's Island