ფსკერზე / Submergence
დაე ითოვოს / Let It Snow
მანიაკის მოთხრობილი ამბები / Maniac Tales
მიუხედავად ყველაფრისა / Despite Everything
ფსკერზე / Submergence
გაცოცხლება / Realive
გადაშენება / Extinction
მრჩეველი / The Counselor